Tehetséggondozó műhelyek

Pályázati kategória kódja: NTP-MHGY-M-15-0001
Projekt címe: Londonban a magyar tehetségekért
Projekt kezdete: 2015.09.01.
Projekt vége: 2016.06.30.
Támogatás összege: 160.000.000 Ft

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumához tartozó Új Nemzedék Központ angliai ifjúsági irodája 2016 februárjában nyitotta meg kapuit. A kezdeményezést Magyarország Kormánya a széles körű támogatási lehetőséget nyújtó Nemzeti Tehetség Program keretében hívta életre.


Megnyílt Londonban az Új Nemzedék ifjúsági iroda!

 

A Londoni Közösségi Tér és Ifjúsági Iroda alapvető célja az Egyesült Királyságban és a Magyarországon élő fiatal tehetségek közötti kapcsolat kiépítése, tudásuk bővítése, tehetségük kibontakoztatásának elősegítése különféle szakmai, közösségi és kompetenciafejlesztő programokon keresztül, hiszen fontos, hogy a kint élő magyar fiatalok értesüljenek az Angliában és a Magyarországon induló vagy működő magyar vonatkozású, legfrissebb szakmai lehetőségekről, kutatásokról, projektekről, mentorprogramokról. Utóbbit tekintve a szigetországban tanuló és kutató egyetemistákat azokkal a hazai tudományos életben neves professzorokkal kötöttük össze, akik támogatják őket tanulmányaikban, szakmai pályájukon, kutatói tevékenységükben, illetve angliai magyar kutatókat is összekapcsolunk magyarországi professzorokkal.

A LONDONI KÖZÖSSÉGI TÉR ÉS IFJÚSÁGI IRODA HONLAPJA

 

Az ifjúsági iroda által Londonban ma már egy élő, aktív közösségi pont működik, amelynek segítségével a kint élő fiatalok magyar közösségben inspirálódhatnak, tölthetik szabadidejüket. A közösségépítésen túl kiemelt cél volt egy olyan támogató modell kidolgozása, amely éveken át képes kétirányú szolgáltatásokkal segíteni a tehetséges fiatalokat. Angliai és magyarországi programjainkkal lehetőséget teremtettünk a szakmai kapcsolattartásra, továbbá támogattuk az Egyesült Királyságban élő fiatalok bekapcsolódását a magyarországi szakmai életbe.


Magyar vállalkozók mutatkoztak be külföldön

 

A Nemzeti Tehetség Programnak köszönhetően június végéig közel harminc, különböző témájú programot valósítottunk meg. A workshopok mellett közösségteremtő alkalmak, szakmai előadások, konferenciák, nyílt napok, készségfejlesztő- és tehetséggondozási rendezvények várták a fiatalokat. A Tehetségek Klubja és a kompetenciafejlesztő rendezvénysorozatainkban szektoronként olyan cégeket, előadókat delegáltunk, akiknek a tevékenysége, profilja érdekli az angliai magyar fiatalokat. A műhelybeszélgetések során olyan szerteágazó témák kerültek fókuszba, mint a fenntarthatóság, az online média, a jövő közlekedése vagy a környezettudatosság.

 

A „Central&Contemporary - Magyar művészet határok nélkül” címmel rendezett workshopunk célja például az volt, hogy utat és kapcsolódási pontot teremtsen az Egyesült Királyság és a magyarországi művészeti szektor tehetségei között. De volt több tanulmányi út is: áprilisban például 9 mentorált vállalkozói csapat utazott Londonba, akik a magyarországi támogatási rendszernek és mentorálásnak köszönhetően kaptak külföldi bemutatkozási lehetőséget, így új ügyfélkörre és együttműködő partnerekre tehettek szert külföldön.

 

A nagysikerű Talent Zone elnevezésű tanulmányi út keretében 30 szigetországi, 12 kolozsvári, 6 budapesti és 2 debreceni magyar fiatal, tehát összesen 50 magyar fiatal nyert betekintést magyarországi kreatív, innovatív centrumok, nagyvállalatok és intézmények működésébe és vett részt szakmai képzéseken valamint a Brain Bar Budapest inspirációs és tudásfesztiválon.


Talent Zone

 

Az Enterprise Hungaryvel együttműködve pedig egy négy alkalmas vállalkozási kompetenciafejlesztési workshopot valósítottunk meg az Imperial College-ban. Április 24-én a Cambridge-i Magyar Diákszövetséggel karöltve szervezett Future: Hungary „Karrier és lehetőségek” című konferencia a legtehetségesebb diákokat kötötte össze a pénzügyi-, technológiai- és tanácsadói szektort képviselő magyarországi cégekkel, akik a hazai szakmai- és továbbképzési lehetőségekről tartottak előadást több mint 100 egyetemistának.


Több mint száz diák kapott tanácsot a Future: Hungary Konferencián

 

A projekt együttműködött több, a hazai elhelyezkedést ösztönző programmal, valamint a fiatal tehetségek külföldi és itthoni bemutatkozását segítő intézménnyel és egyéb akadémiai, ifjúsági szervezetekkel, többek között a Design Terminal Nemzeti Kreatívipari Központtal, az Országos Doktori Tanáccsal, a Doktoranduszok Országos Szövetségével és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával.


Folytatódik a "Londonban a magyar tehetségekért” című program


 

 

Pályázati kategória kódja: NTP-MTM-M-15-0001

Projekt címe: Minősített tehetséggondozó műhely cím feltételrendszerének kidolgozása

Projekt megvalósítási ideje: 2015.09.01. - 2015.12.31.

Szerződött támogatás összege: 5.000.000 Ft

 

Pályázatunk célja a hazai és nemzetközi tehetséggondozó műhelyek vizsgálata révén egy új tehetséggondozó-mintaintézményi szerepkör kialakítása volt. Kidolgozásra került egy minősítési eljárás alapján elnyerhető Minősített Tehetséggondozó Műhely (MTM) cím. A szakirodalom-elemzés és más kutatási módszerek által nyert adatok rendszerezése és elemző feldolgozása után előállt egy széles körben elfogadható meghatározás, amely által a lehető legpontosabban körülhatárolhatók a minősített tehetséggondozó intézmények jellegzetességei, funkciói, illetve az ezt hatékonyan feltáró minősítési szempontrendszer és eljárásrend. Az elmúlt évtizedek nemzetközi és hazai tapasztalatait összegezve felállítottunk egy olyan korszerű minősítési rendszert, amely az elkövetkező években iránymutató lehet a minősített tehetséggondozó cím megszerzésére törekvő intézmények működése, fejlesztése szempontjából. A minősítési eljárás kézikönyvében összefoglalt szempontrendszer és eljárásrend a kutatás összegző eredményeire és a címbirtokos intézmények funkcióiról, feladatköréről, kapcsolatrendszeréről lefektetett alapelvekre épül. A minősítési eljárás kézikönyvének első változatát egy független szakmai testület véleményezte, továbbá próbaminősítés is tesztelte, amelyek dokumentációit csatoljuk a beszámolóhoz. A szakmai testület tagjai előzetesen írásban, valamint formális ülések alkalmával szóban tették meg szövegszerű módosító javaslataikat, fogalmazták meg véleményüket.

 

A címbirtokos intézmények funkcióiról, feladatköréről, kapcsolatrendszeréről lefektetett alapelvek által körvonalazódott az a szerepkör, amelyet a minősített mintaintézmény el fog látni. A minősítési szempontrendszer kidolgozása során meghatározásra kerültek azok a kritériumok, amelyeket a jelölt intézménynek teljesítenie szükséges a cím elnyerése érdekében. A minősítést elnyerő intézmények számára az is meghatározásra került, hogy milyen forgatókönyv alapján valósul meg a minőségi működés fenntartásának nyomon követő ellenőrzése.

 

Minősített Tehetséggondozó Műhelyek minősítési eljárásának kézikönyve

 

 


„Utak és lehetőségek tehetségmentorok számára”

Tehetségmentor képzés tehetséggondozó szakemberek számára

 

A Nemzeti Tehetség Program 2015-2016. évi cselekvési programja alapján „Támogatni kell a tehetséggondozó szakemberek és pedagógusok képzését határon innen és túl.” A stratégia cél eléréséhez járult hozzá az „Utak és lehetőségek tehetségmentorok számára” című projektünk (NTP-TSZPK-M-15-0001).

A projekt megvalósítása során önálló kutatásfejlesztésen alapuló gyakorlatorientált 30 órás akkreditált tehetségmentor pedagógus-továbbképzést fejlesztettünk ki az érvényes FAT és PAT akkreditációval rendelkező képzések áttekintésével és értékelésével, az elérhető képzési kínálat, a képzési célok, a tematika és az alkalmazott módszerek figyelembevételével.

A projekt keretében tananyagfejlesztés részeként oktató és hallgatói segédletek kerültek kidolgozásra. 2016 tavaszán összesen 7 képzési csoportban, 132 fő részvételével valósult meg a pedagógus-továbbképzés, 20 fő határon túli pedagógus bevonásával.

A képzés a tehetséggondozás egyik leghatékonyabb módszerével, a tehetségek egyéni mentorálásával ismertette meg a résztvevőket, valamint hozzájárult a tehetségsegítő személyek módszertani kultúrájának gazdagításához, a tehetségekkel történő differenciált megközelítések tárházának bővítéséhez az alábbi témakörök (modulok) feldolgozásával:


1)    A mentori tevékenység megkülönböztető jellemzői;
2)    A támogató-segítő attitűd mindennapi és hosszú távú fenntartása a mentori kapcsolatban;
3)    A tehetségmentor kompetenciái és feladatai az adaptív pedagógia nézőpontjából;
4)    Terület-specifikus módszertan a mentorok ismereteinek, készségeinek és attitűdjeinek fejlesztésében;
5)    Mentorálási útvonalak és stílusok a hazai tehetségmentorálás kutatás eredményei alapján – alkalmazásuk lehetőségei;
6)    Az eredményes tehetségmentorálás kritikus pontjai a hazai kutatások függvényében –alkalmazásuk lehetőségei.

 

A program megvalósítóival és résztvevőivel készített interjú:
Követ dobni az állóvízbe – pedagógus-továbbképzést indított az Új Nemzedék Központ

 

Pályázati kategória kódja: NTP-TSZPK-M-15-0001

Projekt címe: Tehetséggondozó szakemberek és pedagógusok képzésének támogatása határon innen és túl

Projekt megvalósítási ideje: 2015.09.01. - 2016.06.30.

Szerződött támogatás összege: 25.000.000 Ft


 

Délegyháza

A Nemzeti Tehetség Programnak köszönhetően idén, Délegyházán táboroztak a Vermes Miklós Általános Iskola tanulói. A közel egy hetes tehetséggondozó matektáborban a tanárok nagy hangsúlyt fektettek a csapatszellem erősítésére, hiszen a gyerekek együtt készíthették el kedvenc játékaikat, amelyeket aztán közösen használtak.  

Az együttműködésre való képesség erősítésén túl, a logikai gondolkodás fejlesztése is nagy szerepet játszott a programban. Az iskola tanárai szerint fontos, hogy a diákok szeressék is azt a tantárgyat, amiben jók. 

A programot a szülők, és a diákmentorok intenzív bevonása még eredményesebbé tette.

A tehetséggondozás segítségével, a gyerekek későbbi tanulmányaik során motiváltabbak lehetnek és nyitottabban fogadhatják majd a tudásanyagot.

 

Badacsonytomaj

A badacsonytomaji Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola, képző- és iparművészeti foglalkozásokat biztosít a térségben élő fiatalok számára.

 Az intézménynek idén, a Nemzeti Tehetség Program keretében olyan lehetőségekre sikerült szert tennie, amelyekkel jelentős mértékben járulhatnak hozzá a diákok művészeti képességeinek fejlesztéséhez.

Az intézmény pedagógusai rendkívül elhivatottak és különösen fontosnak tartják a fiatalabb generációk érdeklődésének felkeltését a kortárs fényművészet iránt. A tanárok szerint a gyerekeknek nagyon fontos az ösztönzés, szükségük van a megerősítésre. 

A programok során 15 tanulóval, akár 3-4 pedagógus is foglalkozik, így a tehetséggondozáson túl, a gyerekek személyi fejlődésre is intenzíven oda tudtak figyelni a szakemberek.

 

Jezsuita Kollégium

 

Örömzene és tanulás. A Nemzeti Tehetségprogramban miskolci hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok kaptak egy kis ízelítőt a kultúrából és egyben egy kis ösztönzést a tanuláshoz. De nem csak Miskolcra látogattak el, hanem Kaposvár, Szeged és Kiskőrös mellett még további hat települést jártak körbe a Jezsuita Roma Kollégium tanárai és diákjai.

A programokon olyan fiatalok beszéltek életükről a kisiskolásoknak, akik hasonlóan hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetből érkeztek. Kalányos Richárd orvostanhallgató, de gyermekkorában ő sem gondolta volna, hogy egyszer emberéleteket menthet meg azzal, ha sokat tanul.

Antal Szabina szülésznőnek készül, de a diploma megszerzése után kutatni szeretne. Szülővárosába is ellátogattak, szerinte így még hitelesebb volt az ott élő fiataloknak, hogy lássák, nyitva vannak előttük a kapuk. A fiatal lány személyes történetével és az eddig átélt nehézségekkel próbálta ösztönözni az iskolásokat.

A Jezsuita Roma Kollégium diákjai és tanárai szerint a tehetséget gyakran már egyetlen pillantásból felismerték. A program azonban nem ért itt véget. A fiatalok szeretnék figyelemmel kísérni mentoráltjaikat és a későbbiekben is segíteni őket. Akár az interneten keresztül is segítenék őket a tanulásban vagy tanácsaikkal, bíztatásukkal. A hogy őket segítették sokan, most ezek a roma fiatalok is segíteni szeretnének, hogy minél több gyermek álma valóra válhasson.

 

Jászkisér

A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola különleges célokat tűzött ki, amelyek megvalósításához, a Nemzeti Tehetség Program nyújt segítséget: az intézményben tanuló valamennyi gyermek számára esélyt és lehetőséget kíván teremteni egy sikeres, magabiztos és motivált életpálya megalapozására, kiemelt figyelmet fordítva a sajátos nevelési igényű diákok tanulmányi és egyéni előmenetelére is.

Janka még csak másodikos, de már most jelentős sikereket ért el a sakk terén. A megyei diákolimpián zsinórban háromszor első helyezett volt, ám számos serleg és érem is bizonyítja tehetségét. De vajon hogyan derült ki fogékonysága?

Egy idő után Janka apukája azon vette észre magát, hogy a kislány egyre többször legyőzi őt sakkban. De a játék örömén túl is rengeteg haszna van a kibontakozó tehetségnek. Tanára szerint például matekból nagyon jó és a többi tantárgyban is remekül teljesít a kisiskolás.

A Csete Balázs Általános Iskola tanárai a program során elemző, értékelő drámajátékokkal, szituációs gyakorlatokkal motiválják a sajátos nevelési igényű tanulókat képességeik, tehetségük kibontakoztatásában. Az intézmény, „Esélyt a tehetségnek” című műhelyfoglalkozásai alkalmával például, szakemberek segítették a gyerekeket a különféle önismereti technikák elsajátításában, önkifejezési eszköztáruk bővítésében, erősségeik továbbfejlesztésében.

 

Hagyományok Háza

Még a hét végén, vasárnap is élettel teli a Hagyományok Háza a néptáncosok táborának második napján. A Nemzeti Tehetség Program támogatásával február elseje és június 30-a között, összesen 405 fiatal kapott lehetőséget az ország számos pontjáról és a határainkon túlról is arra, hogy testközelből megtapasztalhassák a népművészet szépségeit és fejlesszék tehetségüket. Továbbképzéseken és mesterkurzusokon vehettek részt a népi szakmák művelői, néprajzi tábort tartottak egy erdélyi árvaház lakóinak, és szakközépiskolásoknak is szerveztek egy három napos néptánc-tábort. Általános iskolásoktól kezdve, a fiatal diplomásokig, mindenkit bevontak, hogy a néphagyomány kincseit becsempésszék a fiatalok mindennapjaiba.

A tábor alatt a Hagyományok Háza próbatermei azonban hamar kiürültek, a néptáncosok a templom árnyékába menekültek a nyári hőség elől. Itt gyakorolták tovább az ugrós-legényes tánc újonnan megtanult mozdulatsorait. Az egyik tehetséges táncos, Hangai Csaba már kis kora óta foglalkozik néptánccal. Csaba, ma már néptáncművésznek készül. Azt mondja, számára különleges lehetőség, hogy három napon keresztül neves koreográfusoktól tanulhatott.

. A tábor egyik oktatója Orza Călin volt. A 2012-ben Magyar Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett koreográfus-rendező, a Magyar Táncművészeti Főiskolán tanult. 1994-től napjainkig, számos néptánc- és népzenei gyűjtést végzett, Kalotaszeg és Székelyföld mellett az erdélyi Mezőségen is. Innen származik a széki ritka tempó, amelynek jellegzetes motívumait tanította meg a fiataloknak.

A három napos néptánc táborba, rengeteg diák jelentkezett a népművészeti szakközépiskolákból. Végül tanáraik 10 fiatal fiút választottak ki a pápai református gimnáziumból és a fóti népművészeti szakközépiskolából. Baranyai Viktor szerint a programnak köszönhetően sokat fejlődött és ezért az élményért megérte a sok fáradtság és izzasztó munka.

Az önbizalom és a tudás növelése mellett pedig a tanárok célja, hogy a diákok testközelből tapasztalják meg a néphagyományt, tudatosodjanak bennük gyökereik és természetesen, hogy átadják nekik a tánc örömét és szeretetét.

A Nemzeti Tehetség Program támogatásával létrejött események a gyermekek és a fiatalok mindennapjainak részévé teszik a néphagyományt és a magyar kultúrát. Mindezt pedig olyan formában, hogy a múlt előbb jelenné, végül a jövővé is válik.

 

Dévaványa

Dévaványán járunk. A 15 évvel ezelőtt városi rangot kapott település Békés megye északi részén található. Itt működik a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Az intézmény a Nemzeti Tehetség Program keretében már korábban is sikeresen pályázott, idén az "Árnyjátékok" című programjuk adott lehetőséget a tanulóknak önmaguk és társaik megismerésére, elfogadására, a színjátszás és a képzőművészet segítségével.

A téma felkeltette a diákok érdeklődését, van például olyan tanuló, akinek a program során bontakozott ki a tehetsége.

A tanárok megfelelő útmutatással és a művészeti ágak eszköztárával támogatták a gyerekeket a különböző problémakörök megoldásában, kifejezésében és lelki feldolgozásában.

A színjáték tanszak tanulói láthatóan remekül érzik magukat, felszabadultak, és nagyon nyitottak. 

A képzőművészeti részt irányító Laskai Tibor szerint, nem csak a gyerekek számára volt hasznos a program.

A tanulók örömmel vettek részt a közös műhelymunkában, amely teret adott az egyéni és a csoportos önkifejezésnek is; a program sikerét pedig mi sem bizonyítja jobban, mint maguk a diákok.

 

Bakonysárkány

Kísérleteznek a diákok a Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola Kutató Diákok Napján. A Komárom-Esztergom megyei ezer fős település általános iskolájába mindössze 143 diák jár. Az iskola igazgatója szerint, többségük nehéz anyagi körülmények közül érkezik.

Az iskola tanárai azt szeretnék elérni, hogy a gyerekek már kisiskolás korukban megszeressék a tanulást és legyen jövőképük, így később könnyebben boldogulhatnak majd tanulmányaik során és a felnőtt életben egyaránt.

Benis István ezért hozta létre a Zöldsárkány Környezetvédelmi Szakkört, ahol túrázással és különórákkal készíti fel a gyermekeket a természettudományi versenyekre.

A pedagógusok szerint nem mindenki fogékony a természettudományokra. Ezért akiben megcsillan a tehetség és az érdeklődés, fokozott figyelmet kap az iskolában.

A diákok szívesen meg is mutatják társaiknak, hogy mit tanultak a tanévben. A Nemzeti Tehetség Program támogatásával idén, a Fény Éve téma köré szervezték a Kutató Diákok Napját.

A program során a gyerekeknek nem csak tehetségük kibontakoztatására nyílt lehetőségük: új tapasztalatokra és önbizalomra tettek szert, amely az alapja lehet annak, hogy egyszer, akár a jövő tudósai vagy környezetünk kutatói legyenek.