A tehetséggondozás támogatása a Nemzeti Tehetség Program keretein belül

A tehetségek segítésének, gondozásának Magyarországon évszázados hagyományai vannak, amelyek mára sikeres állami, civil és egyházi formák sokaságát teremtették meg. A Nemzeti Tehetség Programról szóló 78/2008. (VI. 13.) OGY határozat elfogadásával az Országgyűlés 2008-tól kezdődően 20 évre határozott meg kiemelt feladatokat a tehetségsegítésben, a tehetséggondozásban. Határozatával elkötelezettségét fejezte ki a tehetséges gyermekek, fiatalok hosszú távú segítésére, folyamatos fejlesztésére, valamint kiszámítható támogatására.

A Nemzeti Tehetség Program alapvető célja a Magyarországon és a külhoni magyarlakta területeken a tehetségsegítés fejlesztése.  A program végrehajtásának és a tehetségek segítésére szolgáló programoknak nyomon követésére, hatékonyságuk növelésére a Kormány a feladatkörükben érintett államigazgatási szervek, a tudomány képviselői, valamint a tehetségsegítésben érdekelt gazdasági szereplők és civil szervezetek részvételével hozta létre a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórumot. 

A Nemzeti Tehetség Program keretében rendelkezésre álló összegből pályázati úton részesülhetnek támogatásban a tehetségek felkutatását és fejlesztését célzó programok. A pályázatok kiírásában hatékonyan és eredményesen működik együtt az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI), az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET), illetve az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI). Az OFI Nemzeti Tehetségfejlesztési Központja felel a Nemzeti Tehetség Program pályázatai szakmai tartalmának meghatározásáért, a pályázatok szakmai értékeléséért, a pályázók szakmai beszámolóinak ellenőrzéséért, a pályázatok sikeres lebonyolítása pedig az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő feladata.

A meghirdetett pályázatokra általában a köznevelésben és felsőoktatásban, valamint a tehetséggondozásban részt vevők széles köre nyújthat be támogatási igényt, többek között: köznevelési intézmények, felsőoktatási intézmények, illetve azok karai, egyesületek, alapítványok, közalapítványok, Tehetségsegítő Tanácsok. 2011. és 2014. között 3,940 milliárd forint pályázati keretösszegekből mindösszesen 2 884 pályázat részesült támogatásban.

 

A pályázatok a tehetséggondozás legszélesebb köreit érintik: általános iskolától az felsőoktatásig minden típusú intézmény számára van kiírás. A célcsoportnak megfelelően a fogyatékkal élőknek, hátrányos helyzetű és kisebbséghez tartozó tanulók számára is külön pályázati körök vannak. Témakör szerinti megoszlást is találunk: természettudományos, művészeti, hagyományőrző, sport témakörök mindig szerepelnek a pályázatok között.