Díjak

Fábiánné Orosz Ibolya

román nyelv és irodalom versenybizottság

Verseny kategória: román nyelv és irodalom versenybizottság

Intézmény:

Település: Érd

 

A köznevelést szolgáló tevékenységemet 1986-ban kezdtem a Nemzeti Tankönyvkiadó által kiadott román nyelvű tankönyvek felelős szerkesztőjeként.

1993-tól 2012-ig (OKSZI-KÁOKSZI-OKI-OFI) a román nemzetiségi oktatás pedagógiai szakmai szolgáltatásokkal összefüggő feladatait koordináltam. Közreműködtem a nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás dokumentumainak elkészítésében (tantervek, érettségi követelmények, módszertani útmutatók).

Egyéb, a köznevelést érintő tevékenységek: a román nyelv, román nyelv és irodalom, román népismeret középszintű, valamint emelt szintű érettségi tételkészítő bizottságok elnöki feladatainak ellátása, román nyelvű taneszközök (román nyelv és irodalom, román népismeret tankönyvek) elkészítésében való közreműködés alkotó szerkesztői, illetve szerzői minőségben.

1994 óta látom el a román nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók tehetséggondozását érintő feladatokat (2004 óta az Oktatási Hivatal felkérésére). A nemzetiségi tanulók tehetséggondozásának egyik legfontosabb eleme az OKTV (román nyelv és irodalomból), mely versenyen a Nicolae Bălcescu Román Gimázium tanulói évről-évre kiváló eredményeket érnek el, erősítve ezzel anyanyelvük presztízsét, nemzetiségi identitásukat.


Fábiánné Orosz Ibolya