Díjak

Pósfai Péter

Matematika-fizika

Tantárgy: Matematika-fizika

Intézmény: OH elnök; OH köznevelési elnökhelyettes; OKÉV főigazgató

Település: Budapest

 

Az egyetem elvégzése után, 1975-ben az ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium matematika-fizika szakos tanára lettem. A tehetséggondozást egyik legfőbb feladatának tekintő gimnáziumban töltött 23 év alatt matematika szakos vezetőtanárként, igazgatóhelyettesként, végül a gimnázium igazgatójaként is dolgoztam.

Egy csoport tanításával 1977-től részt vettem az integrált természettudományos oktatási kísérletben (az e tanév végén rendezett országos természettudományi versenyen az első négy helyet tanítványaim szerezték meg). Matematikából voltak OKTV győztes, Arany Dániel-versenyen győztes, ezeken a versenyeken további, dobogós helyeken végzett tanítványaim. Pl.: 1987-ben a matematika OKTV 2. kategóriájában 1., 2., 4. helyezett tanítványom, 1986-ban Arany Dániel versenyen 1., 1989-ben 3. helyezett diákom éppúgy, mint olyan osztályom, amely első gimnáziumi éve végén, 1996-ban maximális pontszámmal nyerte meg az egy teljes osztály kollektív munkájára épülő „Matematika határok nélkül” elnevezésű nemzetközi csapatversenyt. Vezetőtanárként sok egyetemi hallgatót képeztem, indítottam el a tanári pályán.

Gimnáziumi tanári és vezetői munkámért 1987-ben miniszteri dicséretet kaptam, 1996-ban pedig az ELTE Egyetemi Tanácsa „Pro Universitate” Emlékérmet adományozott számomra.

1998-tól az Oktatási Minisztérium Közoktatás-fejlesztési és Értékelési Főosztálya főosztályvezetőjeként dolgoztam. Számos feladatom mellett közreműködtem az Arany János Tehetséggondozó Program kialakításában, megszervezésében, elindításában, országos és nemzetközi tanulmányi versenyek gondozásában.

2001-től az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont főigazgatójaként, majd 2007-től a jogutód Oktatási Hivatal közoktatási elnökhelyetteseként, ill. elnökeként (2014 szeptemberi nyugdíjba vonulásomig) feladatom volt a középiskolások legrangosabb, a 28 tantárgy, 37 kategóriájában megrendezett Országos Középiskolai Tanulmányi versenyei, valamint a legkülönfélébb művészeti ágakban tehetséges tanulók Országos Művészeti Tanulmányi Versenyei (évente mintegy 30 verseny) és a Sajátos nevelési igényű tanulók országos versenyei szervezésének, lebonyolításának irányítása.

A központi közigazgatásban végzett munkámért 2000-ben miniszteri elismerést, 2008-ban Trefort Ágoston-díjat kaptam. A közoktatásban végzett munkásságomért 2014-ben a köztársasági elnök Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adományozott számomra.


Pósfai Péter