Díjak

Pázmány Karolina Ágnes

Művészettörténet

Tantárgy: Művészettörténet

Intézmény: 

Település: Budapest

 

A több mint négy évtizedes pedagógusi pályám ajándékának tekintem, hogy a közoktatásban, később a felsőoktatásban a tanítás mellett a művészettörténet OKTV ügyvezető elnökeként több mint 25 éven át segíthettem a tehetséges fiatalok felfedezését. A versenyen legjobb eredményt elért diákoknak az ELTE BTK Művészettörténeti Intézetében módszertant oktatóként követhettem további pályájukat. Többen - hazánkban és külföldön - egyetemek, főiskolák, középiskolák oktatói, neves országos gyűjtemények, galériák kiváló munkatársai, kutatók, akik tevékenysége jelentősen hozzájárul a művészettörténet szemléleti megújításához. A verseny a tehetséggondozás mellett tantárgyfejlesztő is, hiszen több éve művészettörténetből is lehet érettségizni. Az eredmények eléréséhez köszönettel tartozom mindazon pedagógus kollégáknak,akik szívükön viselik tanítványaik sorsát. Köszönöm a versenyző diákok elhivatottságát. Öröm számomra, hogy jelenleg az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán adhatom tovább a kicsik és nagyobbak leendő pedagógusainak tapasztalataimat, hogy időben, felelősséggel figyeljenek fel a talentumra."Alattad a föld, feletted az ég, és benned a létra" (Weöres Sándor)


Pázmány Karolina Ágnes