Díjak

Dr. Péterffy Pálné

Román nyelv és irodalom

Tantárgy: Román nyelv és irodalom

Intézmény: ELTE Bölcsészettudományi Kar Romanisztikai Intézet Román Tanszék

Település: Budakalász

 

Dr. Péterffy Pálné egyetemi docens. Tanulmányait német-román szakon a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán és a berlini Humboldt Egyetemen végezte. Diplomájának megszerzése után az ELTE BTK Román Filológiai Tanszékén oktatott román grammatikát, jelentéstant, lexikológiát, kommunikációt és nyelvfejlesztést. Több magyarországi román filológiai vonatkozású tanulmány fűződik nevéhez. Ismereteit romániai és németországi (Bochum, Heidelberg) tanulmányútjai során igyekezett gazdagítani.1982-ben bölcsészdoktori, 1998-ban pedig kandidátusi tudományos fokozatot szerzett. Hosszú éveken keresztül aktívan részt vett az OKTV román vizsgabizottságának tagjaként az írásbeli és szóbeli vizsga munkájában, minden alkalommal hangot adva elismerésének a hazai román nemzetiségű fiatalok páratlan szorgalmának, kiemelkedő felkészültségének.


Dr. Péterffy Pálné