Díjak

Dr. Földesi Margit

Történelem

Tantárgy: Történelem

Intézmény: Károli Gáspár Református Egyetem

Település: Budapest

 

Középiskolai tanulmányaimat az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumban végeztem. Itt voltam gyakorló tanár is, ahol megválasztottak az egész évfolyam legjobb gyakorló tanárának. Történelem, történeti muzeológiából és politológiából szereztem diplomát az ELTE BTK-n, mindhármat jeles eredménnyel. Tanítottam a Műszaki Egyetem Társadalomtudományi Karán. Majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, jelenleg a Károli Gáspár Református egyetemen docense vagyok. 1989 szereztem meg a doktori címet.1994-ben a kandidátusi fokokozatot. 2004-ben a történelem tudományok habilitált doktora lettem. A PPKE Doktori Iskolájának alapító tagja vagyok, egyben a KGRE Doktori Iskolájának témakiíró tagja. Végzett hallgatóim munkásságát figyelemmel kísérem. Számos történelmi tárgyú film, tv- és rádió műsor kötődik a nevemhez. Írtam tankönyveket, monográfiákat, tanulmányokat. Legjelentősebb műveim: "A megszállók szabadsága". A hadizsákmányról, a jóvátételről, a Szövetséges Ellenőrző Bizottságról Magyarországon. A magyar jóvátétel és ami mögötte van 1945-1949. (Balogh Sándorral együtt). Halványkék választás. Magyarország 1947. (Szerencsés Károllyal). Egy másik vesztes. Olaszország 1943-1947. (Stella Szonjával). Nemzeti nagyvizit 1-2. Történelmi szerkesztő. Keresztény közéleti személyiségek a XX. században. (Szerencsés Károllyal). Egy nemzet kétségek között. Adalékok Magyarország XX. századi történelméhez. (Szerencsés Károllyal). Diákjaim több dicsérő oklevelet szereztek.

Ösztöndíjakat nyertem el az Amerikai Egyesült Államokba, Angliába, Oroszországba, Olaszországba. Az OKTV munkájában közel 10 éve veszek részt. Nyelvvizsgám angol és orosz nyelvből van. Latinból érettségiztem. 2012-ben kiemelkedő tudományos és tanári tevékenységemért "Budapestért" díjban részesültem. A fő kutatási területem a XX. századi magyar és egyetemes történelem.


Dr. Földesi Margit