Díjak

Dr. Módis László

orvosi tudományok

Tantárgy / szakterület: orvosi tudományok

Intézmény: Debreceni Egyetem, Anatómiai, Szövet-és Fejlődéstani Intézet

Település: Debrecen

 

A Debreceni Orvostudományi Egyetem (DOTE) Anatómiai Intézetében 1963-ban kezdte egyetemi oktatói pályáját, ahol 1992-ben nevezték ki egyetemi tanárrá, majd 2009-ben emeritus professzorrá. Svájcban, Németországban, az USA-ban tett tanulmányútjai után 1991-ben elnyerte az MTA Doktora címet, majd ehhez kötve 2012-ben az MTA Eötvös József koszorú életműdíját. 1996-ban a Finnországi Kuopioi Egyetem díszdoktorává avatta. Tudományos munkái középpontjában a kötőszövet-biológia és a porckutatás áll. Szívügye a tehetséggondozás: vezetésével 79 díjazott TDK-pályamunka készült a DOTE-n. Tizenhat éven át volt a DOTE Tudományos Diákköri Tanácsának titkára. 1991-1995 között a DOTE oktatási rektor-helyetteseként szolgált. Vezetésével öt PhD-hallgató védte meg értekezését. Tanítványai közül öten lettek egyetemi tanárok. A 90-es években több országos oktatásszervezői megbízása volt: a Nemzeti TEMPUS felügyelőbizottság tagja; a Nemzeti CEEPUS Szakértő Bizottság elnöke; a Felsőoktatási és Tudományos Tanács Egészségügyi Felsőoktatási Bizottságának elnöke. Oktató és tudományos munkásságát összesen 29 egyetemi és országos kitüntetéssel ismerték el. Ezek közül kiemelendők:

1981 és 2003: az Év Oktatója - hallgatói szavazatok alapján; 1996: a DOTE Kiváló oktatója; 1997: Akadémiai-díj; Iskolateremtő Mestertanár cím és Fáy András díj; 1999: Krompecher István emlékérem és díj; 2004: Apáczai Csere János díj; 2008: Debrecen Város Hatvani díja; 2009: a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje.


Dr. Módis László