Díjak

Színvonal A Művészetoktatásban, Tehetséggondozásban Tehetségpont

Település: Badacsony

 

A badacsonyi székhelyű kiváló minősítéssel rendelkező „SZÍN-VONAL A MŰVÉSZETOKTATÁSBAN, TEHETSÉGGONDOZÁSBAN TEHETSÉGPONT” országos és regionális hatáskörrel működik. A környezetében levő 3 város és 30 kistelepülés általános iskolás tanulóinak tehetséggondozását, személyiségfejlődését biztosítja: Középiskolás, illetve egyetemre került diákjainak fejlődését nyomon követi, mentorként bevonja őket a tehetséggondozó munkába. Országos hatókörű tehetséggondozó rendezvényei mindenki számára elérhetők.

Művészetoktatási, tehetséggondozási gyakorlatuk országos terjesztésű kiadványaik (SZÍNVONAL A MŰVÉSZETOKTATÁSBAN; SZÍNVONAL A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN; TEHETSÉGNAPLÓ), az országos szakmai konferenciák, a közmédiában történő bemutatás, hazai és nemzetközi szaklapok publikációi által ismert. Művészetoktatási gyakorlatainak egy részét a NÉZŐPONTVÁLTÁS című kötetben is közreadták.

A Tehetségpont fontosnak tartja, hogy, segítse a kis iskolák tehetségfeltáró munkáját.

Tanítványaik rendkívül eredményesen szerepelnek a miniszter által meghirdetett országos versenyeken, a különböző hazai és nemzetközi képzőművészeti pályázatokon.

Tudásmegosztó műhelyfoglalkozásokat tartanak, országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyükön már több ezer tanuló mérhette össze tudását.

A SZÍN-VONAL Tehetségpont munkájában a művészetoktatás, tehetséggondozás és hátránykompenzáció példaértékű egységben valósul meg. A külső és belső elvárásokra érzékenyen reagálva folyamatos innovációt valósítanak meg.


Színvonal A Művészetoktatásban, Tehetséggondozásban Tehetségpont