Díjak

Csányi Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány

Település: Budapest

 

Az Alapítvány tevékenysége sokrétű: a beteg gyermekeket valamint a több gyermeket nevelő családok segítése mellett kiemelt gondot fordít a megélhetési gondokkal küzdő, hátrányos helyzetű családok gyermekeinek támogatására. Tehetséggondozó Életút Programjának célja, hogy a hátrányos, jó képességű, tehetséges gyermekek iskolai előmenetelének és családi körülmények között történő fejlődésének útját végig kísérve segítse a szociokulturális hátrányaik leküzdését, tehetségük kibontakoztatását. Elsősorban oktatási és kulturális szolgáltatásokkal, illetve szociális segítségnyújtással járul hozzá a program a gyermekek szocio-ökonómiai státuszából, etnikai hovatartozásából családjaik instabilitásából adódó hátrányok esélykiegyenlítéséhez, leküzdéséhez. A program kiemelt célja a tehetségfejlesztés, de e mellett betegség megelőző és egészségmegőrző előadásokon vehetnek részt a tanulók, ösztöndíj és szociális segítségnyújtásban részesülnek, mely családjaik bevonásával történik. Lényeges eleme a programnak az egyéni és családi mentorálás mellett az iskolákkal való együttműködés. A gyermekek fejlesztése a gyermekeket oktató iskola és a pedagógusok folyamatos tájékoztatásával, a velük való szoros együttműködéssel egészül ki. Tehetségfejlesztő programjaik alapelveinek kialakításakor főként a Renzulli-féle gazdagítási triász, a Betts- féle Autonóm Tanulási Modell elemeit vették figyelembe. A tehetségfejlesztésen keresztüli támogatási formák, melyek minden diák számára ingyenesek: tanfolyamok, verseny és vizsgafelkészítések, egyéni és kiscsoportos tehetséggondozó-fejlesztő foglalkozások, bel- és külföldi táborok, kulturális eseményeken való részvétel, kirándulások, belföldi és külföldi utazások. A gyermekek 12-15- fős csoportjának fejlesztését egy-egy mentor segíti, a tehetséggondozó csoportok irányítói az Alapítvány által alkalmazott főállású mentorok, akik elkötelezett szakemberek.


Csányi Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány