Díjak

Nagy Edit

ének-zene

Tantárgy / szakterület: ének-zene

Intézmény: Sarkadi Általános Iskola

Település: Sarkad

 

Magyar - ének-zene szakos tanárként 31 éve dolgozom. Színjátszó csoportokkal és szavalókkal foglalkoztam sok éven keresztül, és az iskoláim zenei életét igyekeztem színessé tenni. Az iskolai kórusaim folyamatosan nagy létszámmal működnek, ezekben a csoportokban több generációval, több száz diákkal tudtam megvalósítani a tehetséggondozó munkám. A kodályi alapelveket követve igyekszem a tanítványaim érdeklődését felkelteni, s minden érdeklődő tanuló számára elérhetővé tenni, hogy saját képességeit fejleszthesse. Kórusaim rendszeres résztvevői az Éneklő Ifjúság koncertjeinek, és 15 éve önálló karácsonyi hangversenyeket adnak településünkön. Az egyéni tehetséggondozást több területen valósítom meg: népdaléneklő versenyeken, járási, megyei és országos döntőben értek el eredményeket tanítványaim; zeneiskola hiányában furulyaszakkört vezettem; felnőtt kórusommal rendhagyó énekórákat tartok több település iskolájában, így segítve az élő koncertek eljutását a halmozottan hátrányos helyzetű település tanulóihoz.

Zeneiskolai tehetséggondozó munkám eredményeként többen a művészi pályát választották, vagy zeneművészeti szakközépiskolában tanulnak. Ezt a munkát a sarkadi Talentum Alapfokú Művészeti Iskolában és a vésztői Művészeti Iskolában végeztem 1999-2015-ig.

A tehetséggondozó munkát a Sarkadi Általános Iskolában és az Ady Endre – Bay Zoltán Középiskolában folytatom jelenleg is, az ének-zene tantárgyhoz kapcsolódó területeken.


Nagy Edit