Díjak

Magyar Vendelné

matematika, vizuális kultúra

Tantárgy / szakterület: matematika, vizuális kultúra

Intézmény: Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Település: Marcali

 

1977-ben kezdtem tanítani, 1979 óta a Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában. Pályám során sokféle szervezeti formában (tanító, napközi, korrekciós osztály) próbálhattam ki magam.

Három évtizede a matematika tantárgycsoport oktatását vettem át, és osztályfőnökként formálhattam közösséggé a rám bízott gyerekeket. Több évtizeden keresztül vezettem az alsós munkaközösséget. Minden innovációs lehetőséget megragadva lehettem részese elsőként többek között a NYIK program, a kompetenciaalapú oktatás, mérés, a kooperatív technikák stb. bevezetésének. Kezdettől fogva szívügyemnek tekintettem a tehetségek kibontakoztatását, a velük való foglalkozást. A tevékenységalapú, tanulóközpontú tehetséggondozást részesítettem előnyben. Szorgalmaztam a versenyeken való részvételt, az azokra való felkészülést, iskolai kereteken belül, és azon túl is (hétvégén, tanítási szünetekben), amelyek során tanítványaimmal és családjaikkal is közvetlen, jó kapcsolat alakult ki.

Örömmel vállaltam helyi és megyei versenyek szervezését, lebonyolítását: TIT Országos Kalmár László-, Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny.
Az általam tanított gyerekek sorra eredményesen szerepeltek a megyei és az országos versenyeken (Zrínyi Ilona-, Kalmár László-, Nemzetközi Kenguru-, Bendegúz Matematika Verseny). A legsikeresebb tanítványom a Nemzetközi Matematikai Diákolimpiai csapat tagjaként képviselhette országunkat.


Magyar Vendelné