Díjak

Kálmán Csilla

vizuális kultúra

Tantárgy / szakterület: vizuális kultúra

Intézmény: "Szárny-nyitogató" Alapfokú Művészeti Iskola

Település: Tököl

 

Kálmán Csilla a Szárny-Nyitogató Alapfokú Művészeti Iskolában és a Tököli Weöres Sándor Általános Iskolában tanít 11 éve. Mindig is nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy minél több új módszert alkalmazzon. Részt vesz olyan továbbképzéseken, amelyek segítségével a hátrányos helyzetű fiatalokat is tudja segíteni. Pályázatokon belül integráltan foglalkozik a fogyatékkal élő és egészséges tanulókkal. Időt nem kímélve, szombati napokon bonyolította, bonyolítja le azokat. A szemléltetés híve. Előadásaiban érthetően, szakszerűen magyaráz. Bátran alkalmaz különböző munkaformákat. Kiselőadásai a fiatalok életkori sajátosságainak megfelelők. A munkák során mindig van egy-egy érdekes története. Differenciál, dicsér, bíztat: vallja, hogy a művészetet mindenkivel meg kell szerettetni, mert az alkotás öröme mindenkié! Gyakran fest a tanulóival a szabadban, állványon. Nyáron alkotótáborban fejleszti a gyerekeket. Csilla létrehozott egy tehetséggondozó műhelyt. VizuaART névvel. 2011-ben megpróbálta ez első pályázatát, aminek sikerén felbuzdulva további pályázatok felkutatása és megírása következett. „VizualART a természetben”, „Városi VizualART”, „Vizual pixelART”, „Nyitunk a VilART-ra”, „Népek kultúrája fogyis szemmel”. Ezekkel a versenyekkel sajátos nevelési igényű tanulók részére hozott létre egy évről-évre megrendezésre kerülő pályázatsorozatot, ami nemcsak a készségeiket, képességeiket fejleszti, hanem segítséget nyújt a mindennapi életbe való beilleszkedéshez is.


Kálmán Csilla