Díjak

Dr. Gyulainé Szendi Éva

Biológia

Tantárgy / szakterület: biológia

Intézmény: Avasi Gimnázium

Település: Miskolc

 

Tanár, mesterpedagógus, szaktanácsadó, igazgatóhelyettes.

Szakterület: biológia-földrajz.

Intézmény: Avasi Gimnázium.

Település: Miskolc.

Diplomák:

 • Középiskolai tanár (Debreceni Egyetem)

 • Közoktatás vezetői szak (Budapesti Műszaki Egyetem)

 • Módszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban (ELTE-PPK)

Elismerések:

 • Miniszteri Dicsérő Oklevél

 • Oktatási Miniszter Elismerő Oklevele

 • Juhász-Nagy Pál Emlékérem

 • Avasi Gimnáziumért Díj

29 éve dolgozom az Avasi Gimnáziumban, tevékenykedtem szaktanárként, munkaközösség-vezetőként, osztályfőnökként, negyedik éve igazgatóhelyettesi feladatot is ellátok.

A tehetséggondozást érintő főbb tevékenységeim:

 • Belső motivációra épülő, kreativitást fejlesztő mentorprogram kidolgozása, amely a legtehetségesebbeknek és az alulteljesítő tehetségeknek egyaránt kínál lehetőségeket.

 • Olyan módszerek alkalmazása, amelyek a tanulók teljes személyiségére hatnak (kooperatív technikák, projektek, erdei iskola, terepgyakorlat, kutatás).

 • Számos diák eredményes felkészítése országos versenyekre (pl.: biológia OKTV 1., 2. és 3. helyezések).

 • Együttműködés az elismert szakemberekké vált volt tanítványokkal.

 • Az iskola komplex tehetséggondozó programjának kidolgozása, megvalósítása.

 • Az intézmény akkreditált kiváló tehetségponttá válásának támogatása.

 • A kimagasló tehetségek fejlődését, a hátrányos helyzetű diákok felzárkóztatását, a tehetséggondozás feltételeit biztosító pályázatok menedzselése.

 • Tudásmegosztás a kollégákkal, továbbképzések szervezése, tartása, kapcsolattartás tehetséggondozó szervezetekkel, publikálás.


Dr. Gyulainé Szendi Éva