Díjak

Singer János

kollégiumi nevelés

Tantárgy / szakterület: kollégiumi nevelés

Intézmény: Káldor Miklós Kollégium

Település: Budapest

 

Singer János 1978-ban végzett a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán, 1991-ben pszichológia, 1992-ben pedagógia szakot végzett az ELTE-n. 1979-től dolgozik a Káldor kollégiumban, az első tizenkét évben nevelőtanárként, 1991 óta az intézmény igazgatójaként.

Ars poeticája, melyet az elért eredményei is megerősítenek, hogy a kollégiumok kiemelkedő szerepet játszanak a tehetséggondozásban, a társadalmi felzárkózásban, az előítéletes gondolkodás felszámolásában. Vallja: „a legnagyobb erénye egy jól működő kollégiumnak, hogy közösségeket hoz létre. Az együttes élmény megadása a gyerekeknek.”

Az általa vezetett Kollégium kiemelt értékként tekint a szolidaritásra, állandó kapcsolatban vannak rászoruló, hátrányos helyzetű településekkel, iskolákkal, diákokkal, a téli hidegben heti rendszerességgel osztanak meleg ételt a Széll Kálmán téren. Fontosnak tartják ezt egyfelől azért, hogy segítsenek, másfelől azért is, hogy diákjaik megérezzék, milyen másokon segíteni.

Persze a nem szabályos tehetségekkel nemcsak sikerek járnak együtt, hanem a magas érzelmi feszültséget is el kell tudni viselni.

Ahogy pályatársai is vallják, Singer János kibírta a tehetségeket, sőt odacsalogatta őket a híres Káldorba, kollégiumába, és tudta, hogyha van mit csinálni, például filmet, akkor a tehetség befordul a maga útjára és kibontakozik.

Minden gyerek azt szeretné, ha szeretnék. Hogy magát megmutathassa. És minden tehetség ezt szeretné.

Singer János életútja az Eötvös József Gimnázium matematika tagozatától, amelyik egy kisegítő iskola és nevelőotthon gyerekeit patronálta, Kokas Klára nagyszerű zenei mozgás iskoláján át (hivatalosan: komplex esztétikai nevelési kísérlet) vezetett a Káldor Kollégiumig, ahol most már 36 éve dolgozik, és ahol az általa meghívott Jancsó Miklóssal dolgozhatott, zsűrizhetett együtt a kollégium által évente megrendezett Országos Középiskolai Filmszemlén. (Ma Jancsó Miklós helyét Mundruczó Kornél tölti be.)

Singer János pontosan tudja, hogy a hátrányos helyzetben ugyanannyi tehetség születik – ha nem több! –, mint a kiváltságos helyzetben. De tizede sem tud érvényesülni a saját és az egész emberiség legnagyobb kárára.

Singer János nem elméletben vallja, hogy mindenki egyenlő, hanem a gyakorlatban próbálja megvalósítani.

Ahogy azt is tudja, hogy szabadság nélkül nincs művészet, nincs tudomány és nincs nevelés.

Nincs, nem élhet tehetség.

Singer János több évtizedes munkásságát, tehetséggondozó tevékenységét már eddig is több díjjal és állami kitüntetéssel is elismerték.


 


Singer János