Díjak

dr. Szendrő Péter

agrár-és műszaki tudományok

Tantárgy / szakterület: agrár-és műszaki tudományok

Intézmény: Szent István Egyetem

Település: Gödöllő

 

Szendrő Péter professzor úr 1938-ban született, mezőgazdasági gépészmérnök kitüntetéses mérnökoklevelét 1963-ban szerezte meg. Tudományos címeiben is tetten érhető gazdag pályája: agrár-műszaki doktor, a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, az MTA doktora, valamint a Doktor Honoris Causa címek birtokosa. Jelenleg a Szent István Egyetem rector emeritusa, az Egyetem Gépészmérnöki Karának professor emeritusa.

Egyetemi oktatói tevékenysége során a Gépelemek, valamint a Gépészmérnöki alapismeretek c. alapozó tantárgyakat tanítja. Három kötetes Gépelemek egyetemi jegyzete, az általa szerkesztett 800 oldalas, valamennyi magyar műszaki egyetemen előírt Gépelemek egyetemközi tankönyve, valamint példatárai, a három kötetben közreadott szakközépiskolai Géprajz, Gépelemek, Mechanika c. tankönyvei hosszú idő óta széles körben használatosak a köz- és felsőoktatásban. Tudományos iskolát alapított a betakarító gépek és technológiák elméleti megalapozása, fejlesztése területén. A zöldtakarmány aprításával, takarmánybetakarító gépek és technológiák fejlesztésével több, mint 50 esztendeje foglalkozik. Ennek keretében kiemelkedő eredményeket ért el az aprított növényi struktúra matematikai és mechanikai leírása, az energiatakarékos zöldtakarmány aprítás, a szecskázott lucerna és kukorica szárítás témakörében.

A mérnökképzés korszerűsítése, a tehetséggondozás (TDK), az új típusú tudósképzés (PhD), a habilitációs eljárások bevezetésének megalapozása és minőségi fejlesztése, a felsőoktatási esélyegyenlőség javítása, az oktatás- és kutatás-szervezés, valamint a távoktatáson alapuló korszerű oktatástechnológia kérdésköreiben ismertek és elismertek az eredményei. Munkáját számos pozitívan hivatkozott publikáció, szabadalmak, sikeres szak- és tankönyvek, jegyzetek és multimédia sorozatok jelzik.

Közéleti feladatvállalásának igen lényeges részét képezi az Országos Tudományos Diákköri Tanács irányítása, melynek elnöke 1987-től, valamint a Tanács Agrártudományi Szakmai Bizottságának vezetése (ez utóbbinak elnöke volt 1983-2001 között, jelenleg tiszteletbeli elnök). Munkája nyomán az elmúlt két évtizedben látványosan megerősödött a magyar felsőoktatásban a diáktudományos tevékenység. A kezdeményezésére 1998-ban létrehozott Pro Scientia Aranyérem külföldön is igen nagy tekintélyű diáktudós kitüntetés, a Mestertanár Aranyérem kitüntetés megalapításával pedig hagyományossá vált az iskolateremtő mesterek rangos elismerési formája.

Számos országos szintű szakmai bizottság elnöke és tagja, többek között 2008-tól alelnöke a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsnak. A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének alelnöke. 2010-től alapító elnöke a Magyar Rektori Konferencia Tehetséggondozó Állandó Bizottságának. 2012-től tagja az Igazságügyi és Rendészeti Miniszter által életre hívott Magyary Zoltán Kuratóriumának.

Tevékenységét számos elismerés fémjelzi.


dr. Szendrő Péter