Díjak

Földvári-Nagy Lászlóné Dr. Lenti Katalin

Biológia-kémia

Tantárgy: Biológia-kémia

Intézmény: Kutató Diákokért Alapítvány, Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar 

Település: Budapest

 

Az ELTE TTK-n végeztem Okleveles biológusként (1992-1997), majd biológia-kémia szakos középiskolai tanári diplomát szereztem (1995-1998), 2005-ben szerezte PhD. fokozatát, majd 2008-ban a Budapesti Műszaki Egyetemen szereztem Közoktatás-vezetői és pedagógus szakvizsgával záruló szakirányú végzettséget (2006-2008).

1999-2003 között oktattam az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, közben 1998-2012-ig tanítottam középiskolában biológiát és kémiát, 2008-tól oktatok és kutató munkát folytatok a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán, közben 2013-tól a Kutató Diákokért Alapítvány igazgatója és kuratóriumi tagja vagyok.

A Kutató Diákokért Alapítvány kuratóriumi tagjaként a stratégiai tervezésben, igazgatói minőségében pedig operatív vezetőként veszek részt a hazai és határon túli magyar kutató középiskolások összefogásában.

A SE Egészségtudományi Karon Tudományos Diákköri Tanács, valamint a Tehetségtanács elnökeként vezetem a kari tehetséggondozást, valamint a Semmelweis Egyetem Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program tanácsnoka vagyok.

A Nemzeti Tehetséghidak Program Tudományos Tanácsadó Testületének tagjaként, valamint 2015-től a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum civil delegáltjaként szívemen viselem a nemzeti tehetséggondozást.

20 éve végzek tehetségsegítő és tehetséggondozó munkát az oktatás minden szintjén. Kutatáshoz kapcsolódó tehetséggondozó munkámat az oktatás 3 szintjén végzem, középiskolás és egyetemista diákjaim TUDOK versenyeken, TDK-OTDK versenyeken érnek el helyezéseket és díjakat, szakdolgozati és rektori pályamunkák témavezetője vagyok, doktoranduszok munkáját irányítom. 25 olyan mentoráltam van, akivel egy évnél hosszabb egyéni mentor-mentorált viszonyt ápolok, a leghosszabb mentori kapcsolatom, 17 éves. Átlagos fejlesztési idő 2-4 év. A kutatáson túlmutató mentori tevékenységeimet egyéni fejlesztés keretében, tervszerűen végzem.


Földvári-Nagy Lászlóné Dr. Lenti Katalin