Díjak

Molnárné Balla Gyöngyi

Rajz és vizuális kultúra

Tantárgy: Rajz és vizuális kultúra

Intézmény: Tiszavasvári Általános Iskola

Település: Tiszavasvár

 

Pályakezdőként a Kékcsei, majd évekig a Dombrádi Általános Iskolában dolgoztam. Jelenlegi munkahelyemen, a Tiszavasvári Általános Iskolában már több mint húsz éve tanítok. Tizenhárom éve a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola festészet tagozatán óraadóként is dolgozom. Az évek során alkotó pedagógusként munkáimat több önálló kiállításon is bemutattam.

Kezdő tanárként felismertem, hogy a háttértől függetlenül minden tanuló érdeklődésének, képességének van egy része, amely a kézműves, alkotó munkában kiteljesíthető. Hiszem, hogy ezen a területen minden tanuló sikerélményhez juttatható és - akár a hátrányos helyzet ellenére is - a legtehetségesebbek országos eredményekig is elvihetők.

Fontosnak tartom, hogy tanítványaim megismertethessék közösségükkel, környezetükkel, hogy milyen alkotásokra képesek, milyen gondolatok fogalmazódnak meg bennük, azokat hogyan tudják kifejezni, ezért rendszeresen kiállításokat rendezünk.

Tehetséggondozó tevékenységem fontos eleme a felkészítés a szakmai rajzversenyekre és pályázatokra.

Az utóbbi néhány év megyei és országos sikereiből:

• 2009 Géniusz Országos tehetségnap alkalmából meghirdetett Mester és tanítványa pályázat. Ábri Sándor roma származású tanítványommal, aki a Z. Szalay megyei rajzverseny első helyezettje is volt, mutatkozhattam be.

• 2010 Lyons Béke poszter országos első helyezés, valamint közönségdíj.

• 2011 és 2013 Krutilla József Országos Akvarellfestő Verseny Apáczai kiadó különdíj, országos második, és harmadik helyezések.

• 2013 Idegsejtek titkai országos rajzpályázat első és harmadik helyezés.

• 2014 Astellas, az év orvosa rajzpályázat országos harmadik hely.

• Hagyományok háza Karácsonyi ünnepkört bemutató pályázat országos második helyezés.

2015 Erzsébet utalvány „Adni jó” országos rajzpályázat harmadik hely.


Molnárné Balla Gyöngyi