Díjak

Kékesi-Keresztes Lujza-Gita

Magyar nyelv és irodalom

Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom

Intézmény: Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum

Település: Barót

 

1995-ben végeztem a tanulmányaimat a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemen magyar–orosz szakon. 2006-ban szereztem I-es tanári fokozatot. Tudományos dolgozatom címe: A hermeneutikai oktatási koncepció alkalmazásának lehetőségei a középiskolai irodalomoktatásban. 2009-ben szereztem mesteri fokozatot a kolozsvári egyetemen, irodalomelmélet szakon. Az egyetem elvégzése után, 1995-től a baróti (Kovászna megye) Baróti Szabó Dávid Középiskolában tanítok magyar nyelvet és irodalmat. Bár már korábban foglalkoztam színjátszó csoportokkal, tehetséggondozó tevékenységem tulajdonképpen ekkor kezdődött el. 1995-ben kapcsolódtam be a dr. Orbán Gyöngyi tankönyvének kísérletébe, amely akkor az Oktatási Minisztérium engedélyével működött és szakmai irányítója a tankönyvszerző mellett dr. Fóris-Ferenczi Rita volt. E kísérleti munka alakította ki azt a tanítási gyakorlatot, amely elsősorban a készség- és képességek fejlesztésére, a diákok állandó aktivizálására irányult, ugyanakkor olyan tevékenységi formák kialakítására ösztönzött - kezdetben az iskolában - , majd az tágabb környezetemben, amely a tehetséggondozást is segítette. A középiskolás diákokat számtalan versenyre készítem fel évek óta, ahol mindig jó vagy kiváló eredményeket érnek el. (Mikes Kelemen Tantárgyverseny megyei és országos szakasza, Aranka György Nyelv- és Beszédművelő Verseny országos és Kárpát-medencei szakasza, Implom József Helyesírási Verseny országos szakasza, Tudek országos és Kárpát-medencei szakasza, „Atlantisz harangoz” szavalóverseny országos szakasza, Kriza János Balladamondó Verseny országos szakasza, Hermészkedő Irodalmi Vetélkedő Országos szakasza, illetve diákjaim rendszeresen részt vesznek a különböző tudományos intézmények, szervezetek által meghirdetett tudományos pályázatokon. Tanítványaim közül számos magyar szakos tanár, színész, kommunikációs szakember került ki.


Kékesi-Keresztes Lujza-Gita