Díjak

Dr. Sótonyi Péter

Egyetemi tanár

Tantárgy: Egyetemi tanár

Intézmény: Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítási- Orvostani intézet

Település: Budapest

 

Sótonyi Péter professor emeritus, az orvostudományok doktora, az MTA rendes tagja, Széchenyi-díjas.1963-ban szerzett orvosi diplomát a Budapesti Orvostudományi Egyetemen. 1992 és 2003 között, mint tanszékvezető egyetemi tanár dolgozott. 1997-2000-ig a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar dékánja, majd 2000-től 2003-ig az Egyetem rektora volt. 2001-2014-ig az Egészségügyi Tudományos Tanács elnöke. 2003-tól Emeritus Rector. A Patológiai Tudományok Doktori Iskolájában vezeti a Nép- és Közegészség tudományok doktori programot. 2007-2013-ig a Semmelweis Egyetem Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Tanács elnöke, jelenleg 2014-től tiszteletbeli elnöke. Főbb érdeklődési területe a forensicus pathológia és az új morfológiai módszerek lehetőségei az igazságügyi orvostan gyakorlatában, az orvosi működés jogi kérdései.


Dr. Sótonyi Péter