Tényleg lehet mentességet kapni érettségi alól?

2014. március 17. 15:16 ujnemzedek.hu
Akinek felcsillant a szeme, hogy azért, mert nem megy amatek, az megúszhatja az érettségit, annak rossz hírünk van: ez nem ígyműködik. 

Kit érint ez?

Az Nkt. 4. § 3. pontjának értelmében: „Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek.”

A felmentéshez nem elég az az indok, hogy nehéz a tananyag (Kép:studentslife101.com)

Azt, hogy ki tartozik ebbe a kategóriába, szakértői bizottság dönti el. Ha a bizottság úgy dönt, hogy ez így van, akkor a véleménye alapján az igazgató mentesít:

 a) az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól, és ehelyett szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő,

 b) a gyakorlati képzés kivételével egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól.

(2) Az érettségi vizsgán az (1) bekezdés b) pont szerinti tantárgyak helyett a tanuló – a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint – másik tantárgyat választhat. (Nkt. 56. §)


Forrás:Oktatas.hu


Kapcsolódó cikkek