CSI: Érettségi, avagy ez történik, ha csalni próbálsz

2014. május 5. 12:47 ujnemzedek.hu
A puskázást el kell felejteni. Ha rajtakapnak valakit, akkor akár az összes vizsgát újraírathatják vele.

 A biztonsági intézkedések igen szigorúak. A felügyelő tanár a teremben, a folyosón. A mobilt el lehet felejteni, még számológépként is, mindenről jegyzőkönyv készül.

 

A felügyelő tanároknak a vizsga megkezdése előtt ellenőrizniük kell, hogy a vizsgázók csak a számukra megengedett vagy előírt segédeszközöket vigyék be magukkal a vizsgaterembe, és azokban semmilyen bejegyzés ne legyen. Mobiltelefonok használatát számológépként sem lehet engedélyezni. A mobiltelefonokat a felügyelő tanár a vizsgázókkal a vizsga kezdete előtt kikapcsoltatja, a kikapcsolás tényéről meggyőződik, majd azokat pl. külön asztalon helyezteti el a teremben.


Kínában nem adnak esélyt a csalásra (Kép:documentingreality.com)

 

A vizsgázó csak a feladatlapon vagy az intézmény bélyegzőjével ellátott pótlapon dolgozhat, és csakis fekete vagy kék golyóstollal. Rajzot ceruzával készíthet.Az írásbeli vizsga alatt a helyiséget csak indokolt esetben lehet elhagyni, s lehetőleg egyidejűleg csak egy vizsgázónak. Amennyiben a vizsgázó a termet engedéllyel elhagyja, ezt a tényt a felügyelő tanár a feladatlapon és a vizsgajegyzőkönyvben dokumentálja. (Rávezeti a terem elhagyásának és a visszaérkezésnek az időpontját, és a bejegyzést aláírja.) A folyosón felügyelő tanár ügyel arra, hogy a vizsgázó ne érintkezhessen másokkal.

 

Szabálytalanságnak minősül az érettségi vizsgára vonatkozó szabályok megszegése. (Pl. mobiltelefon használata, fegyelmezetlenség, meg nem engedett segédeszközök használata, a terem engedély nélküli elhagyása stb.)

 

A függvénytáblát átnézheti a felügyelő tanár!

 

 

Amennyiben a felügyelő tanár szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó vizsgadolgozatát, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A szabálytalanságról a folyosó felügyelő tanárt tájékoztatja, aki értesíti az intézmény igazgatóját.

 

 Az igazgató az írásbeli vizsgát követően haladéktalanul kivizsgálja a szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést. Megállapításait részletes jegyzőkönyvbe foglalja. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a vizsgázó és a felügyelő tanár nyilatkozatát, továbbá minden olyan eseményt, amely lehetővé teszi a szabálytalanság elkövetésének kivizsgálását. A jegyzőkönyvet a felügyelő tanár, az iskola igazgatója és a vizsgázó írja alá. A vizsgázó külön véleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti.

 

 

Ha a vizsgázó szabálytalanságot követ el, a vizsgabizottság a cselekmény súlyosságának mérlegelésével a következő döntéseket hozhatja:

 

a) A vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt.

b) Az adott vizsgatárgyból a vizsgázót javítóvizsgára utasítja.

c) A vizsgázót valamennyi vizsgatárgyból javítóvizsgára utasítja. 


Kapcsolódó cikkek

„Áh, az érettségi bakfitty, nem kell túlparázni!” – mondják azok,akik már túl vannak rajta. Pedig őket is az őrületbe kergette ez a mondat annakidején! Nézzük, hogy mik a tipikus viselkedések így érettségi előtt.
olvasd tovább