2,8 milliárd forint jut jövőre a tehetséges fiatalokra

2015. június 18. 09:29 ujnemzedek.hu
A Nemzeti Tehetség Program jövőre is folytatódik, a támogatás pedig nő.

Nem csak a hazai, hanem a határon túli fiatal magyar tehetségek támogatását is célul tűzte ki a kormány. Idén és jövőre is 2,8 milliárd forint jut a programra.

Miután a Kormány június 3-án megtárgyalta és  elfogadta a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2015–2016. évi cselekvési programját, a Fórum mai ülésén egyhangúan elfogadta a Program keretében 2015-ben kiírásra kerülő pályázatok forrásfelosztásának és ütemezésének javaslatát.

Novák Katalin államtitkár beszámolt arról, hogy a rendelkezésre álló megnövekedett források összehangolt, hatékony és átlátható felhasználása, a rendszerszintű fejlesztések megvalósítása érdekében a Nemzeti Tehetség Program megvalósításában szerepet vállaló intézményi kör 2015. május 1-jével megváltozott. A Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetésre kerülő pályázatok lebonyolítása teljes egészében az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz került, így a továbbiakban a pályázóknak elegendő egy szervezettel tartaniuk a kapcsolatot.

Novák Katalin tájékoztatta a Fórum tagjait, hogy a közösen  meghatározott cselekvési program végrehajtására a 2015. évi költségvetésben 2,8 milliárd forint szerepel, amely kétszerese a tavalyi évben erre a célra szánt összegnek, és több mint háromszorosa a 2013-as előirányzatnak. Az idén és jövőre is rendelkezésre álló megnövekedett forrásmennyiség biztosítja a tehetséggondozási folyamatok folytonosságát, a korábbi kiemelt célkitűzések megvalósulását, és új, az eddigi rendszerből hiányzó elemek megjelenését is.

 

 

Az államtitkár elmondta, hogy a cselekvési program intézkedéseiben meghatározott feladatok megvalósítása során kiemelt figyelmet kell fordítani a kimagasló tehetségek fejlesztésére, a számukra szükséges támogatás biztosítására. Az Államtitkárság kezdeményezésére ezen tehetségek számára adományozható ösztöndíj az Szja tv módosítása értelmében adómentes jövedelem lesz. Az intézkedéscsomag külön figyelmet szentel a szakképzésben részt vevő fiatalok tehetségsegítő programokba történő bevonására, és új elemként, külön pályázati programot ír ki 110 millió Ft kerettel a célcsoport számára.

Szintén új elemként lehetőség lesz a családoknak szóló szemléletformáló programok megvalósítására is, amelyek elősegítik a tehetséget felismerő és elismerő, a tehetség kibontakozását támogató családi háttér kialakulását.

A Minisztérium vállalta, hogy a tehetséggondozó programok támogatását a tanév rendjéhez igazítja, így a 2015. évi pályázati kiírások keretében a programok megvalósítására rendelkezésre álló időszak 2015. július 1-től 2016. június 30-ig tart, a pályázati felhívások július folyamán fognak megjelenni szeptemberi beadási határidővel.


Kapcsolódó cikkek