Pályázat külföldi zenei programokban való részvételre

2014. március 24. 09:27 ujnemzedek.hu
Külföldi vendégszerepléseken, nemzetközi fórumokon, versenyeken, konferenciákon, tanulmányutakon, szakmai utakon, továbbá jelentős nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel.

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás forrása: a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 14 millió Ft.
Igényelhető támogatás: A kollégium nem írja elő a maximálisan igényelhető támogatás összegét, de konferenciák esetében utazási költségre európai úti célok esetén maximum 150 ezer Ft, Európán kívüli úti célok, részvételi díjak és tagdíjak esetén maximum 200 ezer Ft igényelhető.

Pályázók köre: magyarországi, nyilvántartásba vett zeneművészeti és előadó-művészeti szervezetek, szakemberek, kutatók, kamaraegyüttesek, zeneművészeti oktatási intézményekben tanuló, vagy már végzett fiatal magyar zeneművészek, magyar zenetudomány és zenepedagógia képviselői (természetes és jogi személyek, valamint nem önálló jogi személy esetében, annak fenntartója).

Pályázati cél megvalósításának időtartama:
pályázni a 2014. június 1.–2014. december 31. között megvalósuló programokra lehet.

A pályázat további részleteit itt találod.