Az MTA nyílt pályázatot hirdet Bolyai János Kutatási Ösztöndíjra - 2016

2016. február 2. 09:25 ujnemzedek.hu

Az ösztöndíj célja: tudományos munka megírásának vagy azzal egyenértékű kutatási témában létrehozott alkotás elkészítésének, valamint az MTA doktora cím elnyerésére irányuló felkészülésnek az elősegítése. A pályázat valamennyi tudományterületen, illetőleg tudományágban benyújtható.

 

Az ösztöndíjra pályázhat az a felsőfokú végzettséggel rendelkező személy, aki:

- magyar állampolgár, vagy határainkon túli magyar kutató,
- PhD, vagy azzal egyenértékű tudományos fokozattal rendelkezik a pályázat benyújtásakor, de még nem szerzett MTA doktora címet,
- a pályázat benyújtási határidejének időpontjáig a 45. életévét még nem töltötte be,
- valamint kutatásait magyarországi tudományos intézményben (felsőoktatási intézményben, akadémiai kutatóintézetben, egyéb tudományos kutatóhelyen) kívánja végezni, és ehhez az intézmény fogadókészségéről szóló nyilatkozattal rendelkezik.

 

A pályázat magyar nyelven nyújtható be.

 

Minden további részlet elérhető ITT