Általános iskolások közlekedési ismereteinek felmérésében segít a KRESZ 8-próba

2016. április 12. 11:49 ujnemzedek.hu
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. április 15-ig várja az oktatási intézmények jelentkezését a 2014-2016. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram és Intézkedési Terv keretében meghirdetett, „KRESZ 8-próba” című pályázatára.

A fejlesztési tárca a legfontosabb közlekedésbiztonsági ismeretek terjesztése érdekében egyszerre kívánja megszólítani a tanulókat és a pedagógusokat, a gyakorlati felkészítés támogatása mellett felhívva a figyelmet a kerékpározás kedvező hatásaira is. 


 
A pályázatra a kiírásban meghatározott nevelési-oktatási intézmények jelentkezhetnek, amelyek a tanulók bevonásával részt kívánnak venni a közúti közlekedésbiztonság, biztonságosabb közlekedésre nevelés javításában. A pályázók vállalják, hogy legalább 30 diák megkérdezésével közreműködnek a gyermekek elméleti és gyakorlati közlekedési ismereteit vizsgáló országos felmérés elkészítésében. A beérkező eredmények összesítése korcsoportonként és területi megoszlásban is képet ad a magyar iskolások tudásáról, biztonságtudatosságáról.


 
Az intézmények két korcsoportban (1-4. osztályosok és 5-8. osztályosok), egy-egy 8 fős csapattal jelentkeznek a megyei szintű közlekedésbiztonsági versenyre a www.eletuton.hu/kresz8proba honlapon. Iskolánként lehetőség van csak az egyik korcsoport nevezésére is. A verseny két fordulóból áll, a megyei döntők nyertesei jutnak tovább az országos megmérettetésre. Az első körben szereplő feladattípusokat a program honlapján megtalálható gyakorlati útmutatóból ismerhetik meg a felkészítő pedagógusok. A megyei fordulókon résztvevő csapatok ajándékot kapnak.


 
A KRESZ 8-próba országos döntőjét 2016. június 2-án, a Vasúttörténeti parkban rendezi meg a minisztérium. A végső sorrendben korcsoportonként az első tízben végző alsós és felsős csapatok összesen 6,8 millió forint értékben nyerhetnek ajándékutalványt intézményeiknek. 

 


Kapcsolódó cikkek