Állás:pályázati referens

2015. május 6. 10:19 ujnemzedek.hu

Magyar Államkincstár

 

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság 
Állampénztári Iroda Pályázatos Támogatási Szakterülete

pályázati támogatási referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű egy év –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1139 , Váci út 71.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. melléklet 142. pontja az Állami támogatásokkal és építtetői fedezetkezelésekkel kapcsolatos feladatkörre vonatkozó előírás I. besorolási osztályban

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az érvényben levő külső és belső szabályok szerint a megkötött támogatási szerződésekkel kapcsolatban a támogatások lehívásához a benyújtott számlák és egyéb dokumentumok tartalmi és formai ellenőrzése, ezek alapján a lehívás kezdeményezése. A pályázatok, szerződések, elszámolások, beszámolók hiánypótoltatása. A helyszíni ellenőrzések végrehajtása, azok dokumentálása, együttműködés a közreműködő szervezetekkel. A tevékenységet segítő számítógépes nyilvántartási rendszerben a szabályozásnak megfelelő műveletek végrehajtása. Kapcsolattartás és kommunikáció a kincstáron belüli és kívüli szervezetekkel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Magyar Államkincstár belső szabályozó eszközei, rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Felsőfokú képesítés, egyetemi szintű gazdasági agrármérnök, egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és okleveles könyvvizsgáló, mérlegképes könyvelő, banki szakügyintéző, banki tanácsadó, szakképesített bankreferens, banki ügyintéző, banki, befektetési termékértékesítő, okleveles pénzügyi revizor, pénzügyi szakügyintéző, pénzügyi tanácsadó pénzügyi-számviteli szakellenőr, pénzügyi-számviteli ügyintéző vagy számviteli szakügyintéző szakképesítés.,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

§         számviteli, pénzügyi területen való jártasság; mérlegképes könyvelői végzettség; bérszámfejtési, TB ügyintézői tapasztalat; helyszíni ellenőrzések végzésében szerzett tapasztalat; „B” kategóriás jogosítvány.

 

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintű önálló döntéshozatali képesség; problémamegoldás, csapatmunka; rugalmasság, terhelhetőség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajzot (a Magyar Államkincstár honlapján elérhető (/http://www.allamkincstar.gov.hu/kincstar/allashirdetes#) önéletrajz-sablon alapján), - motivációs levelet; - iskolai végzettségeit, szakképzettségeit igazoló okiratok másolata; - eredményes felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi, a büntetlen előéletet, illetve a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állást igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem feladóvevényét/bizonylatát.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Berta Márton nyújt, a (1) 452-8879 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Elektronikus úton allasbpmi@allamkincstar.gov.hu funkcionális e-mail címre/ oldalon keresztül.

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Pályázati anyagában valamennyi jogviszonyát szíveskedjék taxatíve feltüntetni. Tájékoztatjuk, hogy a beküldött pályázati anyagokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 4. § (1) bekezdése szerint kezeljük. Külön kérésre önéletrajzát egy álláspályázati adatbázisban tároljuk az Ön által megjelölt időpontig.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.allamkincstar.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. április 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.