A Bázisiskolai Programról

2014. április 28. 17:28 ujnemzedek.hu

Bázisiskolai Program negyven iskolában!

A Bázisiskolai Program, az Új Nemzedék Plusz középiskolai programja, a résztvevő negyven iskola diákjait támogatja az életpálya-építésben, a pályatervezési és életvezetési kompetenciák fejlesztésben.

 

Ennek fő területei: önismeret és öngondoskodás, személyes és társas, valamint a munkaerő-piac által elvárt és honorált készségek fejlesztése; képzési és munkaerő-piaci információk megszerzése, értékelése. A program teljes egészében épít az egyéni és csoportos munkaformákban rejlő dinamikákra és a projekt szemlélet, a projektszerű működés erejére, fejlesztő hatására.

A diákok három programelem keretében vesznek részt a tanáraik által vezetett foglalkozásokon: az életpálya-építés, a vállalkozói kompetencia fejlesztése és a kompetenciafejlesztés a művészet eszközeivel mind azt a célt szolgálja, hogy a diákok alapos önismeretre tegyenek szert, és fejlődjenek a sikeres életvezetéshez szükséges kulcskompetenciákban.

A Bázisiskolai Program országszerte több mint kétszáz felkészített tanár vezetésével, mintegy négyezer diák számára nyújt lehetőséget a tapasztalati tanulásra, és arra, hogy tájékozottabban és tudatosabban hozzák meg az életükkel kapcsolatos döntéseiket.

A program megvalósító tanárok olyan folyamatokat támogatnak a csoportjaikban, melyek során a tervezéstől a megvalósításon át az értékelésig minden tevékenységért a diákok felelősek. Ennek során a részt vevő diákok megismerkednek a projekt-megvalósítás lépéseivel, és a saját tevékenységüket bemutató portfólió összeállításának folyamatával.

A tapasztalati tanulás leggazdagabb terepét az életpálya-építéssel kapcsolatos iskolai témahetek megvalósítása jelenti, melynek előkészítésében és lebonyolításában minden részt vevő csoport megtalálhatja a maga feladatát és felelősségét. A Bázisiskolai Program így járul hozzá az iskola összes diákja számára hasznos rendezvények létrejöttéhez.

A negyven iskolában létrejövő programok gazdag tapasztalati alapot jelentenek a hasonló kezdeményezések megvalósításához nemcsak a bázisiskoláknak, de más iskolák számára is. Ezért a programban kiemelt figyelmet kap a létrejövő jó gyakorlatok támogatása, nyilvánosságuk elősegítése a hálózaton belül, és azon kívül is. Az iskolai jó gyakorlatokat, és a programban létrejövő taneszközöket a program fejlesztés alatt álló on-line tudásbázisa teszi elérhetővé, még ebben a félévben, a program résztvevőin túl a nagyközönség számára is.